Strasbourg açlık grevcilerine mesaj

48 saatlik dayanışma açlık grevi eylemin yapan aktivistlerden
Strasbourg açlık grevcilerine mesaj:

Sevgili yoldaşlar,

Sizlere Köln’den dayanışmacı selamlarımızı gönderiyoruz. Bir grup sosyalist genç aktivist olarak devrimci hareketin en acil güncel sorunu olduğu düşündüğümüz tecrit karşıtı mücadelenin çözümünün bir parçası olmak için 48 saatlik açlık grevine girdik ve bugün sonlandırdık.

Kuşku yok ki, sizler dönemin ihtiyaç ve görevlerini anlayıp eyleminizle tecrit ve faşizme karşı mücadelede en önde saflaşarak tarihsel misyonunuzu yerine getiriyorsunuz.

Başta Kürt halk önderi Sayın Öcalan’a uygulanan tecridin kaldırılması gelmek üzere talepleriniz meşrudur. Tecrit sadece bir fiziki durum değil, parçalanması gereken siyasal bir durumdur. Alman devleti de tecrit uyguluyor. Baskı ve kriminalizyonuyla Kürtleri politik olarak kimliksizleştirmeye, onları Avrupa’daki mücadelelerden tecrit etmeye ve marjinalleştirmeye çalışıyor. Baskı, kriminalizsyon ve yasaklar bir daha gösterdi ki; sadece Türkiye’nin değil, Almanya’nın da bir Kürt sorunu var.

Medya ambargosu bu kapsamlı tecridin bir parçası. Leyla Güven’in, yüzlerce tutsağın ve aktivistin grevin ‘kritik aşamasına‘ ulaşmalarına rağmen Avrupa medyası sessizliğini koruyor. Dolayısıyla medya ambargosunun parçalanması Kürt halkına uygulanan tecride karşı mücadelenin önemli bir eşiğidir.

‘Medya ambargosunu kaldırın! Leyla Güven’i ve taleplerini gündemleştirin!‘ talebiyle Defend Rojava Köln bu mücadeleye katıldı. Medya kuruluşu WDR’in önünde enformasyon stantlarıyla, yürüyüş ve yaratıcı eylem biçimleriyle taleplerinizi sokaklara taşıdık. Bu daha başlangıç. Eylem hafta sonundan sonra da, tecrit parçalanana dek açlık grevcilerinin sesi olmaya devam edeceğiz.

Eyleminizle Avrupa’da devrimci harekete yol gösteriyorsunuz. Bizler sizin sesinizi duyduk ve sesinizi okullara, işyerlerine ve yaşamın her alanına taşımak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiyoruz.

Yoldaşça selamlar

17.03.2019

Defend Rojava Köln ve Young Struggle aktivistleri